Downloads formulieren

UBO Verklaring

Een UBO verklaring is een document waarin de UBO (Ultimate Beneficial Owner) of Uiteindelijk Belanghebbende van rechtspersonen als coöperaties, verenigingen en beursgenoteerde bedrijven wordt vermeld.

Schadeaangifte algemeen

U vermeldt op dit formulier informatie over onder andere het ongeval, de locatie, uw eigen auto, de gegevens van de tegenpartij, het voertuig van de tegenpartij en een situatieschets van het ongeval.

Clausuleblad Terrorismedekking

Maatregelen, die door de overheid, verzekerden of derden zijn getroffen, om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme of kwaadwillige besmetting te voorkomen, of – in het geval het gevaar zich al heeft voorgedaan – om de gevolgen daarvan te beperken.

Begrotingsformulier Nibud

Als er veranderingen zijn in de woonsituatie van een huishouden, verandert niet alleen het huur- of hypotheekbedrag. Er zijn meer verschillen in uitgaven. Het Nibud-begrotingsformulier woonlasten maakt deze verschillen inzichtelijk.

Aanrijdingsformulier

Een aanrijdingsformulier is een formulier dat in iedere auto hoort te liggen. Bij autoschade heeft u deze namelijk nodig voor het vastleggen van de situatie en de omstandigheden rondom de schade