Inzittendenverzekering ook van belang als je veel alleen rijdt.

Inzittendenverzekering ook van belang als je veel alleen rijdt

Wie meent dat onder inzittenden alleen passagiers vallen, heeft het mis. Juist voor de bestuurder komt een inzittenden­verzekering van pas als deze zelf een ongeluk veroorzaakt, of als een ander er daarna vandoor gaat. Voor motorrijders geldt hetzelfde bij het verzekeren van opzittenden. Meerijders kunnen hun schade praktisch altijd verhalen. Bestuurders kunnen met hoge kosten van letselschade blijven zitten, die niet via de WA is gedekt.

Jaarlijks raken in Nederland meer dan 430.000 personen betrokken bij een verkeers­ongeluk. Zo’n 130.000 belanden bij de spoedeisende hulp en 20.000 raken ‘ernstig gewond’, aldus fonds slachtofferhulp. Het aantal dodelijke slachtoffers daalt gelukkig, maar schommelt nog rond de 600. Fietsers blijken daarbij het meest kwetsbaar, maar auto­passagiers volgen kort daarop.

Wat betreft die passagiers… Er mogen niet meer mensen in de auto mee dan waarvoor er gordels zijn. Zorg ook dat iedereen deze (correct) draagt. Niet alleen kun jij een boete krijgen als dat niet gebeurt. Jullie lopen ook het risico dat er bij een ongeval geen volledige uitkering volgt. Of dat een verzekeraar zijn uitkering beperkt tot het maximum aantal toegestane inzittenden.

Bij een Schadeverzekering inzittenden (SVI) is de dekking een stuk uitgebreider

Snellere uitkering
Een direct voordeel van een inzittenden­verzekering is de snelheid waarmee de afhandeling en uitkering van de schade plaatsvindt. De schade van jou en je passagiers wordt met voorrang behandeld door je verzekeraar. Daarna wordt er gekeken of en wat er verhaald kan worden bij de autoverzekering van de wederpartij. Welke schade is gedekt en hoeveel er wordt uitgekeerd, verschilt wel per type inzittenden­verzekering.

Flink verschil per type
De Ongevallen inzittenden­verzekering en de Schade­verzekering inzittenden (SVI), klinken bijna hetzelfde, maar zijn het niet. De eerste kost per maand iets minder, maar de SVI is op alle andere fronten gunstiger — zie hieronder.

Een verkeersongeluk kan diverse gevolgen hebben:

  • letselschade (dokter, ziekenhuis, etc.)
  • schade aan spullen in de auto
  • misgelopen inkomsten
  • verlies van inkomen voor levensonderhoud
  • medische kosten
  • woningaanpassing bij invaliditeit
  • smartengeld (immateriële schade)
  • kosten voor de uitvaart

Duizenden Nederlanders ervaren niet alleen fysiek en mentaal leed na een verkeersongeval. Het heeft ook impact op hun korte of lange termijn financiën. En zelfs met een Ongevallen­verzekering inzittenden zijn (lang) niet alle kosten gedekt.

Ongevallen inzittendenverzekering
Deze verzekering keert de in- of opzittende bij invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval een vast bedrag uit, los van de werkelijke schade. Veelal gaat dit per persoon om een maximum­bedrag tussen € 20.000 en € 50.000 bij blijvende invaliditeit en € 10.000 of € 15.000 bij overlijden. Dat lijkt misschien veel geld, maar als het iemands inkomen raakt, gaat het al snel over veel meer.

Bovendien zijn er beperkingen op deze maxima. Bij gedeeltelijk invaliditeit keert de verzekering een percentage uit van het maximum. Sommige verzekeraars kijken bovendien naar de leeftijd van de getroffene: minderjarigen of juist ouderen krijgen dan een lagere uitkering. Dit type verzekering kent bovendien geen vergoeding voor vervoerde spullen of voor immateriële schade — dus geen smartengeld voor ‘gederfde levensvreugde’, pijn en leed.

Schadeverzekering inzittenden (SVI)
Bij een Schadeverzekering inzittenden is de dekking uitgebreider. Als je zo min mogelijk risico wilt lopen is dit je verzekering. Hij keert namelijk de werkelijke schade uit na een ongeval. De hoogte daarvan wordt op dezelfde manier vastgesteld als bij de WA-verzekering. Het verschil is dat de verzekeraar niet kijkt naar de schuldvraag. Schade is schade en die wordt met voorrang behandeld.

Om te beginnen is bij de SVI de maximum­vergoeding per gebeurtenis aanzienlijk hoger dan bij de Ongevallen inzittenden­verzekering. Vaak keert de verzekeraar maximaal € 1.000.000 uit per gebeurtenis, maar dat kan variëren: bij andere polissen gelden maximumbedragen tussen de €500.000 en €2.500.000. Let op: dit bedrag geldt voor alle inzittenden samen. Verder biedt deze schadeverzekering wél een vergoeding voor vervoerde spullen en immateriële schade.

De SVI kent twee varianten:

  • ‘Basis’ dekt ongevallen in en om de auto, dus ook bij het in- en uitstappen, tanken of tijdens het uitvoeren van een noodreparatie.
  • ‘Uitgebreid’ biedt ook dekking als je als voetganger, fietser of reiziger met het openbaar vervoer gewond raakt in het verkeer.

De polisvoorwaarden vertellen je welke variant jouw verzekering kent. Ga je een inzittenden­verzekering af- of oversluiten, bespreek je wensen dan met je tussenpersoon.

Premieverschillen

Kijk verder dan de laagste premie want soms hangt die samen met de voorwaarden. Zo sluit Promovendum sinds september 2021 schade uit als gevolg van whiplash, en soortgelijke aandoeningen. Dit beperkt hun SVI-dekking aanzienlijk, want whiplash is juist een van de meest voorkomende klachten na een auto-ongeval.

Voor wie vaak alleen rijdt
Passagiers zijn als ‘schuldloze derden’ sinds 2017 beter beschermd (zie kader). Als bestuurder zelf loop je meer risico. Het kan een keer gebeuren dat jezelf schuldig bent aan een ongeval. Of dat iemand anders dat veroorzaakte, maar doorreed en niet meer te achterhalen is. Je zorgverzekering vergoedt wel de medische kosten. Maar voor de kosten van jouw uitvaart of het verlies aan inkomen bij blijvende invaliditeit biedt je eigen WA-verzekering geen dekking. En om een ander daarop wettelijk aan te kunnen spreken moet die wel bekend zijn. Een schadeverzekering inzittenden biedt in dat geval uitkomst.

VERZEKERING AFSLUITEN?

Heeft u vragen n.a.v. dit nieuwsbericht? Neem gerust contact met ons op! We helpen u graag verder.

U overweegt een andere verzekering? Zuidema Verzekeringen biedt een breed assortiment verzekeringen aan.