Kwart Nederlandse woningen loopt klimaatrisico

Bosbranden, hagelbuien, overstromingen. Na de warmste julimaand ooit is het zonneklaar dat we rekening moeten houden met de gevolgen van klimaatopwarming. In ons land loopt meer dan een kwart van de woningen risico. De gevolgen van extreme weers­verschijnselen, zoals over­stromingen, vormen  het grootste klimaat­risico. Zo’n 12% van de woningen is hieraan blootgesteld.

In een recent rapport bracht Dynamic Credit de mogelijke gevolgen van klimaatverandering in kaart. In ons ‘waterland’ lopen dus meer dan een op de tien woningen gevaar bij overvloedige regenval: door overstromingen of een snelle stijging van het grondwater. Bij onvoldoende capaciteit voor de afwatering komen huizen (of kelders) deels onder water te staan met kostbare gevolgen. Daarnaast is er natuurlijk het risico op overstromingen als gevolg van dijkdoorbraken in de Nederlandse stroomgebieden of aan zee. Daarbij kunnen zo’n 7% van de woningen worden getroffen. Bijkomend probleem is dat niet alle schade hierdoor verzekerbaar is. Met name niet langs grote rivieren of zeedijken.

Dekking opstalverzekering
Vorig jaar bereikte de schade door extreem weer een recordhoogte. Verzekeraars keerden ruim 886 miljoen euro uit voor schade als gevolg van bliksem, hagel, neerslag, overstromingen, vorst en stormen. In 2021 was dat minder dan 500 miljoen.

Een opstalverzekering keert uit als jouw huis getroffen wordt door brand- en of blusschade; rook- en roetschade; schade door ontploffing; wateroverlast (geen dijkdoorbraak); blikseminslag; storm; neerslag en vorst; inbraak en diefstal. Uiteraard moet je wel voldoende verzekerd zijn en gelden er uitzonderingen (bijvoorbeeld voor rietgedekte woningen). Daarbij moet het gaan om schade door een ‘onzeker voorval’. Als je dak instort door jarenlang achterstallig onderhoud keert de verzekering niet uit. Dat geldt ook voor het fundament van je huis.

Funderingsschade loopt al snel op tot vijftigduizend euro of een ton

Hoewel het ook in ons land steeds warmer wordt, is de kans dat je woning schade oploopt door een bosbrand relatief laag: 1%. De kans op schade door droogte en bodemdaling is zes maal groter. Behalve dat dit op den duur gevaarlijk is, zorgt het ook voor een forse waardedaling van de woning, gemiddeld is dat zo’n 12%. De herstelkosten lopen namelijk al snel op tot vijftigduizend euro of een ton (onderzoek Brainbay).

Uitstel kan duur uitpakken

Niet alle woningen lopen evenveel risico. Toch doe je er goed aan proactief te handelen rond zaken met mogelijk forse financiële gevolgen. Breng de mogelijke risico’s voor jouw huis in kaart en neem maatregelen als die nodig blijken. Hoe zit het met de verzekeringen? En welke maatregelen kun je nu nemen om hoge kosten op termijn te vermijden, of een waardedaling van de woning? Denk aan een betere bescherming tegen overstroming van je woning, of het zo nodig aanpakken van je fundering.

1 miljoen woningen met funderings­problemen

Uit een rapport van Brainbay blijkt dat er in ons land zo’n 1 miljoen woningen te maken hebben of krijgen met funderings­schade. De oorzaken en problemen lopen uiteen. Van oudere woningen met houten palen kan de fundering droog komen te staan door een lagere stand van het grond- of rivierwater. Huizen op veen- of kleigrond lopen risico als gevolg van bodemdaling. Woningen op dijken of nabij grote rivieren zijn ook kwetsbaar. En ook van woningen met een stalen fundering kan de bodem niet draagkrachtig genoeg blijken, bijvoorbeeld door zwaar wegverkeer in de buurt of bouw­werkzaamheden. Nieuwbouw­woningen met funderingen van betonnen palen vanaf eind jaren zeventig lopen het minste risico. De website van het landelijk Funderings­loket is momenteel in onderhoud, maar er zijn diverse gemeentes met een eigen funderings­loket, vooral daar waar bodemdaling een risico vormt. Een goede indicatie daarvoor biedt de bodemdalingskaart van Nederland ⎆

Ook bij kopen woning

Ook als je op huizenjacht gaat doe je er verstandig aan dit soort risico’s en kosten-op-termijn mee te nemen in je overwegingen. Een paar jaar geleden zou er een funderingslabel worden ingevoerd, in lijn met het huidige energielabel. Dat bleek praktisch niet uitvoerbaar en dus zul je zelf onderzoek moeten doen. Bespreek dit met de verkopende partij en raadpleeg bij twijfel het funderingsloket van de gemeente in kwestie. Je kunt ook onderzoek laten doen naar het fundament van je droomwoning — kostbaar, maar iets waarmee je je veel ellende kunt besparen.

VERZEKERING AFSLUITEN?

Heeft u vragen n.a.v. dit nieuwsbericht? Neem gerust contact met ons op! We helpen u graag verder.

U overweegt een andere verzekering? Zuidema Verzekeringen biedt een breed assortiment verzekeringen aan.